English 繁体中文 日本語 Česky Suomi Francais עברית Magyar Italiano 한글 Português Svenska

Mobile phone
מרכז אייצ'י ללימוד השפה היפנית - ימאסה
Blog חיפוש 


החיים ביפן

מבוא

כאשר אתה בארץ זרה כלשהי, אתה הולך לחוות הלם תרבותי. חשוב להיות מוכן גם פיזית וגם נפשית כאשר הולכים לחו"ל, וזה נכון לגבי יפן כמו לגבי כל ארץ אחרת.
אנו הופכים זאת לעבודתנו להבטיח שתקבל את מלוא התמיכה והעזרה שתזדקק לה בזמן שהותך ביפן, בין אם אתה תייר עונתי ובין אם זו הפעם הראשונה שלך בארץ. כל חוויה היא שונה, וכל חוויה היא מיוחדת. אנו מנסים ולהפוך חוויה זו לחוויה הטובה ביותר שיכולה להיות.

במהלך שהותך ביפן תיתקל לפעמים בקשיים ותצטרך ייעוץ. ימאסה היא אחד ממעט המוסדות ביפן בו ייעוץ ותמיכה מסופקים על-ידי צוות במשרה מלאה. הבדל חשוב נוסף הוא שלעיתים קרובות הצוות המספק את התמיכה הוא לא צוות יפני. צוות המורים בימאסה כולם יפנים, אולם אנו מכירים שיש זמנים שאתה צריך להתייעץ בשימוש שפת האם שלך. בימאסה יש צוות תמיכה רב-לשוני הנכון לסייע לך - כולם דוברי יפנית וידברו אליך ביפנית אלא אם תבקש אחרת - אולם זמינים גם לעזור לך, במידת האפשר, בשפת האם שלך.


Hattori Foundation (est.1919) - The Yamasa Institute
1-2-1 Hanehigashi-machi, Okazaki City, Aichi Prefecture, JAPAN 444-0832
Tel: +81 (0)564 55 8111 Fax: +81 (0)564 55 8113 מייל

© 2013 The Yamasa Institute. All rights reserved.

Valid CSS!