English 繁体中文 日本語 Česky Suomi Francais עברית Magyar Italiano 한글 Português Svenska

Mobile phone
מרכז אייצ'י ללימוד השפה היפנית - ימאסה
Blog חיפוש 


(Homestay Program) תוכנית משפחות מארחות

מבוא

תוכנית המשפחות המארחות של ימאסה החלה כאשר מרכז איצ'י ללימודי היפנית יוסד לראשונה. מאחר והוא לא במרכז של עיר מרכזית, הבתים באוקזקי גדולים ובית משפחה טוב נוח להשגה. אוקזקי היא עיר עם גודל קבוע עם הסטוריה ארוכה, ששמרה על המסורות והמנהגים שלה. כאן אתה יכול לחוות את התרבות האמיתית של חיי משפחה יפנית, דבר שקשה יותר ויותר לחוות בערים מרכזיות וצפופות.

להתאמן ביפנית

התוכנית נותנת לך לא רק את ההזדמנות להתאמן בכישורי השפה שלך (במיוחד בהקשבה ודיבור) ולחוות אישית את התרבות, אלא גם ממספקת הזדמנות חסרת תקדים לתקשר מעבר לתרבויות וליצור חברויות הדוקות. סטודנטים רבים שחוו את תוכנית המשפחות המארחות בימאסה המשיכו לשמור על קשר הדוק עם המשפחה היפנית שלהם. אם אינך רוצה לבלות כל הזמן בחיים אצל משפחה, אתה יכול גם להשתתף בתוכנית ביקורי הבית החופשית של ימאסה בסופי השבוע.

המשפחות המארחות הן לא מגורי סטודנטים. יש מספר חוקים בסיסיים. תוכנית זו היא הזדמנות נהדרת לשפר את כישורי השפה היפנית שלך ולהבין את התרבות בדרך שלא אפשרית אחרת - אולם אינך נמצא בבית מלון. אתה אורח של משפחה ומתבקש לעקוב אחר החוקים, בדיוק כמו כל חבר אחר במשפחה.


Hattori Foundation (est.1919) - The Yamasa Institute
1-2-1 Hanehigashi-machi, Okazaki City, Aichi Prefecture, JAPAN 444-0832
Tel: +81 (0)564 55 8111 Fax: +81 (0)564 55 8113 מייל

© 2013 The Yamasa Institute. All rights reserved.

Valid CSS!