English 繁体中文 日本語 Česky Suomi Francais עברית Magyar Italiano 한글 Português Svenska

Mobile phone
מרכז אייצ'י ללימוד השפה היפנית - ימאסה
Blog חיפוש 


תוכניות מתמשכות

תוכניות החינוך המתמשכות בימאסה הן תוכניות קצרות וגמישות עם תאריך התחלה קבוע לאורך כל השנה. תוכניות אלה אינטנסיביות בדיוק כמו התוכנית האקדמית אבל מתמקדות יותר בצבירת יכולות מילוליות במהירות. לעיתים קרובות הן אפשרות טובה לאנשים עובדים או בעלי זמן מוגבל, או אם ברצונך ללמוד יפנית אבל לא יודע שום דבר על השפה ולא יודע כמה זמן ברצונך להישאר ביפן. דמישות אומרת שתוכל להאריך מספר תוכניות ככל שתרצה. תוכל להמשיך בתוכניות כל עוד מצב הויזה שלך מאפשר זאת וקיים מקום פנוי בכיתה המתאימה לרמתך. הכיתות נלמדות מרמת המתחילים ועד לרמת המתקדמים. בגלל תקנות משרד ההגירה, סטודנטים בעלי ויזת סטודנט לא יכולים להירשם לתוכניות המתמשכות.


Hattori Foundation (est.1919) - The Yamasa Institute
1-2-1 Hanehigashi-machi, Okazaki City, Aichi Prefecture, JAPAN 444-0832
Tel: +81 (0)564 55 8111 Fax: +81 (0)564 55 8113 מייל

© 2013 The Yamasa Institute. All rights reserved.

Valid CSS!